Priser

En fuldtidsplads koster 8200 DKK. pr. måned, efter tilskud (egenbetaling) 2451 DKK. pr. måned.

Fuldtidsplads er max. 46 timer/ugentlig. 

En deltidsplads dvs under 25 timer/ugentlig koster 6300 DKK. pr. måned, efter tilskud (egenbetaling) 1988 DKK. pr. måned.

Prisen reguleres en gang årligt typisk i Januar. Der betales for 12 måneder.

Der ydes 75% tilskud via fritvalgsordningen + evt søskenderabat fra kommunen.

Desværre gives der ikke fripladstilskud

Pengene betales forud og skal være på min konto senest d. 1. i måneden.

Betales der gentagne gange for sent pålægges et gebyr på 50 DKK  pr gang, og efter d. 4. i måneden modtages barnet ikke.  DETTE ER KUN VED GENTAGNE GANGE !