Ferie og sygdom

Ferie

Ferieplan for det kommende år gives senest i februar.

Vi holder 5-6 ugers ferie pr år. Fordelt som 3 uger i sommerferien og 2 uge delt på efterårs- og vinterferie.

Sygdom

Ved sygdom gives besked hurtigst muligt. Men som privatpasningsordning har man et større ansvar og er ikke udsat for samme smitte risiko derfor er sygefraværet minimalt.

Når jeres barn er sygt bedes der gives besked senest kl 9. Det skal rask meldes senest aftenen før kl 21.

Et barn er sygt når det ikke kan følge en almindelig dag i sneglehuset.