Priser og ledige pladser

Priser

Der ydes tilskud fra kommunen på 75 % via frit valgs ordningen. Det er envidere muligt at få søskende rabat efter gældende regler i kommunen.

Der gives ikke økonomisk friplads. 

En fuldtidsplads koster 2451 kr i egenbetaling pr måned. Dvs. 8200 kr pr måned før tilskud. Den er på max 46 timer pr uge.

En deltidsplads koster 1988 kr i egenbetaling pr måned. Dvs 6300 kr pr måned før tilskud. Den er på max 25 timer pr uge.

Der betales for 12 måneder. Prisen reguleres i januar hvert år.

Der betales forud månedsvis, og skal være på vores konto senest d. 1 i måned. Tilskuddet får i altid den sidste hverdag i måneden  

Ved for sent betaling pålægges et gebyr på 50 kr. 

Ledige pladser

 Næste ledig plads 


                                   1 til 1 August 2023

                                   1 til 1 Oktober 2023

Da forældre og privatepasningsordning vælger hinanden tages der ikke gebyr for at reservere en plads. Da vi lægger mere vægt på et godt samarbejde der bygger på gensidig tillid, frem for økonomi.

Vi sætter pris på at når en plads er reserveret, har man lyst til at besøge os i sneglehuset jævnligt, da det giver grobund for at godt samarbejde når man kan se at barnet er tryg inden start.